Filter

למידת אותיות האלף בית – בעזרת פוסטרים שונים ומשחקים שמספקים נקודת מפגש נוספת לילדי הגן – עם האותיות והצלילים ומחברים להם בבית את הנושא הנלמד בגן.

החל בגן טרום חובה ולקראת העליה לכיתה אלף מתחילים הילדים להכיר את האותיות, מדברים על הצלילים שהן מייצרות, על הצורות שלהן. כל ילד לפי רמת סקרנותו מתרגל כתיבת אותיות, מזהה צליל פותח וסוגר, מגלה איך לכתוב אותן, איך לכתוב מילה, רווח גם על נייר וגם במקלדת. פוסטרים ומשחקים הקשורים בלמידת אותיות האלף בית בחדר המשחקים או ליד שולחן העבודה מקנים נקודת מפגש עם החומר שנלמד בגן – גם בבית ומאפשרים לילדים לתרגל ולהכיר את האותיות.