Out of stock

שרשרת אותיות שחורה

75.00

מילים יוצרות מציאות ושרשראות האותיות הן דרך ביטוי כייפית ומהנה שדרכה הילדים לומדים להתבטא, לספר סיפורים וגם לקשט את החדר בעולם המחשבות והרגשות שלהם! תעשו את זה איתם וההנאה תהיה משותפת וכפולה. תוכלו לקשט את החדר עם שם הילד, עם משפט אהוב משיר או סיפור, תוכלו ליצור שלט לכבוד אירועים חשובים. 

ערכה של 102 אותיות וסימנים בעברית ליצירת שרשרת אותיות. מחברים את האותיות לשרשרת דרך החורים היעודיים בעזרת הסיכות המצורפות או בעזרת חוט צבעוני, ליצירת כל משפט על פי הצורך. מתאים לאירוע מיוחד או כקישוט קבוע. ניתן לשימוש רב פעמי.

Out of stock

Categories: ,

המוצר כולל:

102 אותיות וסימנים בעברית

קופסה עם סיכות לחיבור

גובה האותיות: 8 ס״מ

מפרט‭ ‬האותיות‭ ‬בערכה‭: ‬

אאאא‭ ‬בבב‭ ‬גגג‭ ‬דדד‭ ‬ההההה‭ ‬וווווו‭ ‬זזז‭ ‬חחח‭ ‬טטט‭ ‬יייייי‭ ‬כככ‭ ‬לללל‭ ‬מממממ‭ ‬ננננ‭ ‬ססס‭ ‬עעע‭ ‬פפפ‭ ‬צצצ‭ ‬קקק‭ ‬ררר‭ ‬ששש‭ ‬תתתת‭ ‬םם‭ ‬ךך‭ ‬ץץ‭ ‬ןן‭ ‬ףף‭ ## ?? !! ‬♥♥♥‭ ‬★★★‭ ‬ויחידות‭ ‬ליצירת‭ ‬רווחים

חומרים:

האותיות עשויות פלסטיק המקנה להן עמידות גבוהה

סיכות מתפצלות ממתכת

חוט שעווה

מומלץ לגילאי 3 ומעלה